ثبت آگهی رایگان 118 نسیم ، آگهی خرید فروش ثبت
ثبت آگهی رایگان 118 نسیم ، آگهی خرید فروش ثبت
فروش انواع مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی

توضیحات آگهی

فروش مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی
Chemicals and Petrochemicals Trading in Iran
صادرات انواع مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی
ارسال انواع مواد شیمیایی به سراسر ایران
قیمت روزانه مواد شیمیایی
کاربرد انواع مواد شیمیایی
شرکت بامداد پترو پارسان
فروش انواع اسیدها:
اسید استیک / acetic acid
اسید فسفریک / phosphoric acid
اسید سولفونیک / sulfonic acid
اسید سولفوریک / sulfuric acid
اسید کلریدریک / chloridric acid
اسید ترفتالیک / terephthalic acid
اسید بوریک / boric acid
اسید فرمیک/Formic acid
سید کرومیک/ Chromic acid
اسید سیتریک / citric acid
اسید نیتریک / nitric acid
فروش انواع حلال ها:
تولوئن / toluene
فنل / phenol
استون / acetone
ایزو بوتانول / isobutanol
دو اتیل هگزانول / diethyl hexanol
فروش منومر ها:
منومر استایرن / styrene monomer
منومر وینیل استات / vinyl acetate monomer
فروش کربنات ها:
کربنات سدیم سبک / light soda ash
کربنات سدیم سنگین / heavy soda ash
کربنات کلسیم / calcium carbonate
کربنات پتاسیم / potassium carbonate
سایر محصولات شیمیایی و پتروشیمی:
کلرو پتاس / potassium chloride
سود مایع / caustic soda liquid
سود پرک / caustic soda flakes
hypochlorite sodium
آمونیاک / ammonia
گلیسیرین / glycerin
hydrogen peroxide
اوره صنعتی / urea
آنیدرید فتالیک / phetalic anhydride
پرمنگنات پتاسم / permanganate potassium
پلی آلومینیوم کلراید / poly aluminium chloride
متابی سولفیت سدیم / metabisulfite sodium
هیدروکسید پتاسیم / hydroxide potassium
نشادر
سدیم تری پلی فسفات/ sodium tripolyphosphate
فروش انواع روغن صنعتی:
فروش داخلی و صادراتی روغن پایه SN100
فروش داخلی و صادراتی روغن پایه SN180
فروش داخلی و صادراتی روغن پایه SN150
فروش داخلی و صادراتی روغن پایه SN500
فروش داخلی و صادراتی روغن پایه SN600
فروش داخلی و صادراتی روغن پایه سپاهان
فروش داخلی و صادراتی روغن پایه ایرانول
فروش داخلی و صادراتی روغن پایه نفت پارس
فروش داخلی و صادراتی روغن پایه بهران
فروش داخلی و صادراتی روغن پایه تبریز